เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : Unknown วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival 2015 ณ บริเวณถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม TOP UP OTOP โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่วิทยาลัยฯ ได้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 – 20 กันยายน 2557 ณ ชุมชนห้วยทรายขาว ชุมชนบ้านควนไทร และกศน.บางชนะ มาจำหน่ายในงานครั้งนี้ด้วยแสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox