เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : Unknown วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการประเมินคือ ได้ระดับ 3 ดาว ซึ่งทีมงานศูนย์บ่มเพาะต้องเตรียมความพร้อมในการประเมินฯ ครั้งต่อไป คือระดับภาค ประมาณเดือนมกราคม 2558
จากความมุ่งมั่นในการทำงาน ทุ่มเทและเสียสละเวลาของทีมงานศูนย์บ่มเพาะฯ ทำให้ได้รับรางวัลการประเมินฯ 5 ดาว ในระดับชาติ ของปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา


แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox