เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี

Archive for ธันวาคม 2014

ร่วมงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ

เมื่อวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival 2015 ณ บริเวณถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม TOP UP OTOP โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่วิทยาลัยฯ ได้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 – 20 กันยายน 2557 ณ ชุมชนห้วยทรายขาว ชุมชนบ้านควนไทร และกศน.บางชนะ มาจำหน่ายในงานครั้งนี้ด้วย


ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ปีการศึกษา2557


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการประเมินคือ ได้ระดับ 3 ดาว ซึ่งทีมงานศูนย์บ่มเพาะต้องเตรียมความพร้อมในการประเมินฯ ครั้งต่อไป คือระดับภาค ประมาณเดือนมกราคม 2558
จากความมุ่งมั่นในการทำงาน ทุ่มเทและเสียสละเวลาของทีมงานศูนย์บ่มเพาะฯ ทำให้ได้รับรางวัลการประเมินฯ 5 ดาว ในระดับชาติ ของปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา


- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox