เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บ่มเพาะฯ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้ ได้ระดับ ดีเด่น 5 ดาว มีคะแนนรวม 96.59 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox