เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี

Archive for กุมภาพันธ์ 2014

ประวัติศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ตลอดระยะเวลา ๗ ปี ศูนย์บ่มเพาะฯ ได้ดำเนินการบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมส่งผลงานด้านธุรกิจประกวดในโครงการต่างๆ และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมากมาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจโครงการเสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาผู้มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ โดยขณะนี้เข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้ายระดับประเทศ

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox