เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ตลอดระยะเวลา ๗ ปี ศูนย์บ่มเพาะฯ ได้ดำเนินการบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมส่งผลงานด้านธุรกิจประกวดในโครงการต่างๆ และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมากมาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจโครงการเสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาผู้มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ โดยขณะนี้เข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้ายระดับประเทศ

{ 1 ความคิดเห็น... read them below or add one }

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox