เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557


นักศึกษาผู้ประกอบการที่กำลังศึกษาในระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 และประชาชนทั่วไปที่จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์ (ตั้งแต่ 2551-2556) และต้องการประกอบธุรกิจหรือกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ ต้องการเงินทุนดำเนินธุรกิจ ติดต่อได้ที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ดาวโหลดเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือสามารถติดต่อเราได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
อาคาร บริหารธุรกิจ (อาคาร 4) ชั้น 1
456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7728-2001 ต่อ 401
แฟกซ์ : 0-7727-2631
อีเมล์ : svcincubator@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox