เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี

Archive for ตุลาคม 2013

ประกาศ....รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ พันธุ์ R...ตะวันใหม่ จิตอาสาพัฒนาสังคม


ประกาศ....รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ
พันธุ์ R...ตะวันใหม่ จิตอาสาพัฒนาสังคม 


ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีจิตสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในชุมชน เพื่อลดภาวะโลกร้อน ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน โดยจะจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ ชุมชนควนไทร อ.พุนพิน และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ สวนเสาวณี อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีนักเรียนจะสมัครเป็นห้อง (โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนวิชาองค์การ) หรือเป็นกลุ่ม หรือคนเดียว ให้มาติดต่อได้ที่ อ.เครือวัลย์ 086-6954304 และ อ.สุพิชญา 081-9798365 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นี้ค่ะ

ภาพกิจกรรมเครดิตรูปภาพจาก : http://kasettakorn.blogspot.com

ติดต่อเราศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
อาคาร บริหารธุรกิจ (อาคาร 4) ชั้น 1
456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7728-2001 ต่อ 401
แฟกซ์ : 0-7727-2631


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ 


เข้ารับการประเมินระดับภาคของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

เข้ารับการประเมินระดับภาค

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประเมินระดับภาคของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2556


ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่รางวัลชนะเลิศในโครงการเขียนแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ "คันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก"

รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ


  โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
ประเภทแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น  


ครูที่ปรึกษา

นางสาวสุพิชญา  รักแดง

ครูผู้ควบคุมทีม

1.นางสาวเครือวัลย์  วัฒนาทิพยธำรงค์
2.นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์

นักเรียน/นักศึกษา

1.นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
2.นางสาวกมลชนก  เพชรรักษ์
3.นางสาวณัฎฐาภรณ์  ธีรพิสิฐ
4.นางสาวปลิตา  ทองหวาน
5.นางสาวอรอุมา  ภูบังดาว

ได้รับรางวัล  ศึกษาดูงาน  ณ  ITE Institute  of Technical Education, College East,  Singapore
วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๖

อบรมเสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบ  ๑๐๐  ทีม

จากการประกวดแผนธุรกิจโครงการ  “อบรมเสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ”  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  และเข้าอบรม  รุ่นที่  ๑  ระหว่างวันที่  ๒๔-๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมเฟิร์ส  ราชเทวี  กรุงเทพฯ 

ครูที่ปรึกษา

1.นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์
2.นางสาวสุพิชญา  รักแดง
3.นางสาวเครือวัลย์  วัฒนาทิพยธำรงค์
4.นางสาวจริยาท  ประดิษฐทรัพย์


นักศึกษา

1.นางสาวธัญวรัตน์  งามลำยอง
2.นางสาวปลิตา  ทองหวาน
3.นางสาวธวัญหทัย  แสงงิ้ว
4.นางสาวอรอุมา  ภูบังดาว
5.และนางสาวนริศรา  กองมณี
รางวัลชนะเลิศและแชมป์ระดับประเทศ ประกวดแผนธุรกิจ โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช”

  รางวัลชนะเลิศและแชมป์ระดับประเทศประกวดแผนธุรกิจ โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช”  ชีวิตที่เลือกได้ใส่ใจต่อสังคม  ปีทึ่  ๑๑  ประจำปี  ๒๕๕๕  ผลิตภัณฑ์ “คันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก” โดยมี

ครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม

1.นางสาวสุพิชญา  รักแดง
2.นางสาวเครือวัลย์  วัฒนาทิพยธำรงค์
3.นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์

นักเรียน/นักศึกษา

1.นายโสภณัส    แซ่ฝ้า
2.นางสาวหฤทชนัน  เกียรติกุลพงศ์  
3.นางสาวสุพรรณี  เวชการ  
4.นางสาวมัลลิกา  อาจหาญ  
5.นางสาวธัญวรัตน์  งามลำยอง
6.นางสาวชุติมา  จีนะดิษฐ์  
7.นางสาวปาลิตา  ทองหวาน
ได้รับเงินรางวัล  ๓๙๐,๐๐๐  บาท  พร้อมศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คลิกที่นี่ 

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox