เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556


ประกาศ....รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ
พันธุ์ R...ตะวันใหม่ จิตอาสาพัฒนาสังคม 


ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีจิตสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในชุมชน เพื่อลดภาวะโลกร้อน ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน โดยจะจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ ชุมชนควนไทร อ.พุนพิน และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ สวนเสาวณี อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีนักเรียนจะสมัครเป็นห้อง (โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนวิชาองค์การ) หรือเป็นกลุ่ม หรือคนเดียว ให้มาติดต่อได้ที่ อ.เครือวัลย์ 086-6954304 และ อ.สุพิชญา 081-9798365 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นี้ค่ะ

ภาพกิจกรรมเครดิตรูปภาพจาก : http://kasettakorn.blogspot.com

แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox