เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี

Archive for พฤษภาคม 2015

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บ่มเพาะฯ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บ่มเพาะฯ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้ ได้ระดับ ดีเด่น 5 ดาว มีคะแนนรวม 96.59 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox