เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

โครงการกรุงไทยยุววานิช ครั้งที่ 13
ทีมบริษัท ART...ดี จำกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและแชมป์ประจำภาค จากการประกวดแผนธุรกิจโครงการ "กรุงไทยยุววานิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม" ครั้งที่ 13 ได้รับเงินรางวัล 350,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox