เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประกวดโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้" (5 ดาว)

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประเมินผล การดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้ และนำเสนอข้อมูลในระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox