เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

“เพื่อนคู่คิด  มิตรชุมชน  เสริมสร้างผลิตผล  กับ...ART...ดี


                ปัจจุบันนี้ประเทศไทย  มีกระแสการสร้างงานผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่างๆ มากมาย  การสร้างสินค้าของแต่ละชุมชนโดยอาศัยการต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความชำนาญอยู่ก่อนแล้ว นำมาถ่ายทอดและพัฒนารูปแบบ วัสดุ กรรมวิธีการผลิต และการตลาด ให้เป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างน่าภูมิใจกันทั่วไป  เริ่มตั้งแต่ผู้คิด ผู้ลงมือทำ ผู้ขาย หรือ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันขายนั่นเองเรปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกแบบมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค  หลายๆ  ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ทั้งบรรจุภัณฑ์ยังทำให้กิจการสามารถยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น  ส่งผลให้กิจการมีผลกำไรสูงขึ้นเช่นกัน
ดังนั้นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่หันไปออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ๆ  ซึ่งให้ผลตอบแทนแก่นักออกแบบสูงกว่า  ทำให้ธุรกิจสินค้าชุมชนหลายชนิดแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้ว  แต่ก็ยังเข้าถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง
                จากจินตนาการสู่แนวคิดที่เกิดประโยชน์ใช้สอยได้จริงการดำเนินธุรกิจในครั้งนี้เป็นการฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพนำมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน  เรา  ห้างหุ้นส่วน  ARTดี”  เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความแปลกใหม่  ทันสมัย  เรามองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจบริการรับออกแบบพาณิชย์ศิลป์ในครั้งนี้เราได้ใช้หลักการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม  นั่นคือ  นักออกแบบใช้กระบวนการชุมชนเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ชุมชนต้องการ

แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox