เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556


แนวคิดการดำเนินธุรกิจ


         บริษัทอิ่มอุ่น  จำกัด  ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าบนโต๊ะอาหาร”  ได้นำผ้าทอมือพุมเรียงมาพัฒนารูปแบบให้เป็นผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามทันสมัย เหมาะสำหรับเป็นของใช้ในครอบครัวธุรกิจร้านอาหารภัตตาคารและโรงแรมต่างๆ ตลอดจนสามารถนำไปเป็นของขวัญของฝากในโอกาสพิเศษต่างๆ  บริษัทอิ่มอุ่น  จำกัด  ดำเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจำกัด  โดยมีผู้ถือหุ้น 7 คน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย  มีแนวคิดมาจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยบริษัทได้น้อมนำการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพพื้นถิ่น  เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นงานหัตถศิลป์เชิงพาณิชย์สร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน   โดยมีสโลแกน  ขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่น  สู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์  ร่วมคิดร่วมสร้างแบ่งปัน  ยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล”  ขนาด  2  ที่นั่ง  ราคา   3,500  บาท  ขนาด  4  ที่นั่งราคา   4,500  บาท  ขนาด  6  ที่นั่งราคา  5,500  บาท  และโต๊ะกลม  4  ที่นั่งราคา  2,500  บาท ผ้าทอมือเป็นการถักทอด้วยลวดลายวิจิตรบรรจงในรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้เส้นด้ายที่ร้อยเชื่อมจิตใจคนในชุมชนเข้าด้วยกัน ผ่านฤดูกาลเวลามายาวนาน ผ่านการสะสมความรู้และประสบการณ์หลายต่อหลายรุ่นบรรพชน กลายเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี  หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง
การทอผ้าได้กลายเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคน ชาวพุมเรียงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย รักใคร่และมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน   ยังคงยึดมั่น  รักษาวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้   และแม้ปัจจุบันการทอผ้าฝ้ายจะค่อย ๆ จางหายไปจากชุมชน   แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่พยายามสืบสานและพัฒนาต่อไป เพื่อให้ผ้าทอมือสิ่งที่ทรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของบ้านพุมเรียงเป็นมรดกสืบสานต่อไปตราบชั่วลูกหลาน   ผ้าทอพุมเรียงมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์    ได้รับการทอดมาจากบรรพบุรุษโดยการเก็บลายผ้าทอไว้เป็นตัวอย่างในรูปแบบผ้าครู   ส่วนบางลาย  เช่น  ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ได้มาจากการแกะลายจากผ้าห่อพระไตรปิฏก ลายราชวัตรหรือลายดอกโคมเป็นลายที่ได้รับชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยมหัวเมืองไชยาอันมีหลักฐานปรากฏในปัจจุบันคือร้านอาหารพลับพลาในเขตตำบลพุมเรียงนั่นเอง 
ผ้าทอพุมเรียงเป็นผ้าที่มีคุณภาพดี  ราคาเหมาะสม  ผู้บริโภคนิยมนำมาตัดเย็บเป็นชุดสำหรับทำงานหรือสวมใส่ในงานพิธีต่างๆ  หรือเย็บเป็นผ้าถุง ผ้าขาวม้า ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าพันคอ กระเป๋า ฯลฯ  ซึ่งสินค้าที่กล่าวมานี้ยังขาดความแปลกใหม่และเป็นสินค้าที่ไม่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอพุมเรียง  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี


ผลิตภัณฑ์ของอิ่มอุ่นการใช้งานจริงแสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox