เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ...รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน..


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีร่วมกับ 
1.ทีมArt D Suratthani
3.ทีมอิ่มอุ่น 
และยังมีเพื่อนๆ น้องๆ ชาวอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจำนวนหนึ่งร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ...รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน..ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 5000 ต้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการป้องกันสิ่งแวดล้อม และการบำบัดน้ำเสีย ณ บ้านควนไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

ภาพกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox