เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

อาจารย์ที่ปรึกษา


นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
E-mail : montha49@hotmail.com

นางสุพัตรา เมืองฤกษ์ 
อาจารย์ผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
E-mail : Supattra_093@hotmail.com

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
อาจารย์ผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
E-mail : mrsamrit@gmail.com


คณะผู้จัดทำเว็บไซต์


นางสาวปภาวดี กาญจนธานี รหัสนักศึกษา 5422010502
ปวช 3/3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
E-mail : Papawadee38@gmail.com

นางสาวจุฑามาศ มณีนิล รหัสนักศึกษา 5422010491
ปวช 3/3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
E-mail : Jutamatnew@gmail.com

นายโสภณัส แซ่ฝ้า รหัสนักศึกษา 5422010520
ปวช 3/3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
E-mail : Jacksuratthani@gmail.com


แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox