เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox